V E N L O O P

Vrijdag 22 maart aangeboden aan de Venloop. Hiermee geven we onze blijk van waardering aan dit prachtige Venlosche evenement en de vele ONTMOETINGEN die daarmee in gang gezet worden.

VENLOOPVenloop kletskruk