Kunstproject Valuascollege

Op het Valuascollege werken leerlingen van 3 VMBO aan een bijzonder kunstproject waarin zij zitobjecten realiseren voor hun eigen school, die een echte ontmoeting symboliseren.  Een kijkje in het atelier laat zien dat leerlingen vól overgave hieraan werken. Ze visualiseren uiteenlopende thema’s in kunstzinnige vormen en uitingen. Thema’s zoals verschillende culturen, de diversiteit van het onderwijsaanbod op het Valuascollege maar ook verschillende thema’s die hun bezig houden. Door dit project geven zij zelf invulling aan de kernwaarden waar het Valuascollege voor staat:        PASSIE – ONTMOETEN – ER TOE DOEN.  Tijdens de Open Dag van het Valuascollege, woensdag 26 februari a.s. zijn de eerste exemplaren te bewonderen.

IMG_7256  IMG_7257IMG_7255 IMG_7258 kletskrukKLETSKRUK

Valuas      Valuascollege       IMG_7086     AfbeeldingSamen kletsen, schetsen en ontwerpen. Vervolgens worden de ontwerpen in het speciaal daarvoor ingerichte atelier – op de kletskrukken geschilderd. Zo ontstaan deze prachtige zitobjecten, die na de carnavalsvakantie het schoolplein opsieren én de gebruikers iets vertellen.  Zie ook ALBUM / Valuas