Bs de Wingerd wordt bs PassePartout

21 maart 2011  : .. . een nieuwe lente, een NIEUWE NAAM voor basisschool de Wingerd. Een feestelijke dag waarbij behalve de nieuwe naam ook 12 kletskrukken de buitenkant van de school opsieren.

Fantasie KLETSKKRUK