Blariacumcollege 2020

In het voorjaar van 2021 zal een buitenklas worden gerealiseerd met 30 kletskrukken